1. Thời gian và phạm vi áp dụng:

    - Thời gian áp dụng    : Từ ngày 01/09/2019.

    - Phạm vi áp dụng      : Trên toàn tỉnh Đồng Nai.

2. Lợi ích khách hàng:

    - Được cung cấp 2 modem wifi nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhà cao tầng, nhà chung cư, nhà có diện tích lớn cần sử dụng dịch vụ Internet qua Wifi có bán kính phủ sóng xa, mạnh chất lượng dịch vụ được đảm bảo.


3. Đối tượng khách hàng áp dụng:

    - Chỉ áp dụng cho khách hàng lắp đặt mới tham gia gói 7 tháng, 15 tháng và cho kỳ thanh toán trả trước đầu tiên.

    - Nhóm khách hàng áp dụng: Là khách hàng các nhân, hộ gia đình có nhà nhiều tầng, nhà chung cư, nhà có diện tích lớn .v.v.v. khách hàng thật sự có nhu cầu để đảm bảo vùng phủ sóng Wifi.

    - Đối với khách hàng hiện hữu chỉ áp dụng cho đối tượng khách hàng phản ánh Wifi yếu và khách hàng phải tham gia gói 15 tháng.

4. Giá gói cước:

Stt

Tên gói

Tốc độ (Mbps)

Gói 7 tháng

Gói 15 tháng

1

Home1 Wifi

30

1,424,000

2,368,000

2

Home2 Wifi

40

1,604,000

2,728,000

3

Home3 Wifi

50

1,844,000

3,208,000

4

Home TV1 Wifi (app)

30

1,460,000

2,440,000

5

Home TV2 Wifi (app)

40

1,640,000

2,800,000

6

Home TV3 Wifi (app)

50

1,880,000

3,280,000

7

Home TV1 Wifi (STB)

30

1,724,000

2,968,000

8

Home TV2 Wifi (STB)

40

1,904,000

3,328,000

9

Home TV3 Wifi (STB)

50

2,144,000

3,808,000

 

Quý khách có thể liên hệ Đài hỗ trợ khách hàng 0251.800126 để biết cụ thể chương trình