1. Bảng giá cước đấu nối hòa mạng:

   - Khách hàng trả trước cước đấu nối hòa mạng nằm trong gói.

   - Khách hàng trả sau cước đấu hòa mạng 50.000 đồng.

2. Bảng chi tiết gói cước: (Đơn vị tính VNĐ; Giá đã bao gồm thuế)

 

(Quý khách có thể liên hệ Đài hỗ trợ khách hàng 0251.800126 để biết cụ thể chương trình)