14 Trạm 2G

Trung tâm Kinh doanh VNPT - Đồng Nai thông báo thực hiện tắt 14 trạm 2G riêng lẻ đủ điều kiện tắt sóng

Thời gian: đến hết ngày 10/07/2022

Thông báo đến Quý Khách hàng  và chương trình chuyển đổi cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ 2G only trên địa bàn