Giải Pháp vé Điện tử _VNPT eTICKET

Giải Pháp vé Điện tử _VNPT eTICKET

 Giải pháp vé điện tử VNPT eTICKET 

 VNPT eTicket - Giải pháp phát hành, quản lý vé điện tử được phát triển bởi Tập đoàn VNPT

 Tìm hiểu thêm: https://vnpt.com.vn/.../giai-phap-ve-dien-tu-vnpt-eticket/

 Với doanh nghiệp, VNPT eTICKET đem tới lợi ích:

 Đáp ứng các quy định của Nhà nước về vé và hóa đơn điện tử, cập nhật thông tin với cơ quan Thuế tức thời, chính xác

 Số hóa quy trình hiện tại, giảm bớt khối lượng công việc, quản lý thông tin dễ dàng cho doanh nghiệp

 Nền tảng để phát triển, tích hợp thêm các hệ thống quản lý, đặt vé online

 VNPT eTICKET cho phép:

 Bán vé cho khách hàng lẻ, vé đặt trước, xuất vé hợp đồng

 Quản lý hợp đồng

 Kết nối trực tiếp hệ thống Hóa đơn điện tử

 Báo cáo, thống kê theo cán bộ xuất vé, loại vé, hợp đồng, tra cứu thông tin vé

 In và quản lý vé in dễ dàng qua App Mobile, tương thích với các thiết bị kiểm soát vé, hỗ trợ in vé từ các thiết bị POS, in nhiệt,…

 Trải nghiệm VNPT eTICKET ngay tại đây: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/giai-phap-ve-dien-tu-vnpt-eticket/?fbclid=IwAR1XI23lnndKDH7p7oAGVqaxs403dufuy79oHdwzNIIY5yutSNQrZ861ISs

___________________________

oneSME – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

☎️ Hotline: 1800 1260

 Website: https://onesme.vn