Đi chợ không sử dụng tiền mặt tại Đồng Nai

Dịch vụ VNPT Money thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Trảng Dài. Chợ Thanh Hóa và trên trục đường Nguyễn Khuyến.