Chuyển - Nhận tiền qua VietQR với VNPT Money

Chuyển - Nhận tiền qua VietQR với VNPT Money NHANH CHÓNG - AN TOÀN - CHÍNH XÁC

 

Với việc hoàn thiện kết nối với hệ thống của Napas, từ nay khách hàng của VNPT Money có thể dễ dàng Chuyển - Nhận tiền từ các tài khoản ngân hàng thông qua mã QR (VietQR).
✅Không cần ghi nhớ/nhập thông tin tài khoản nhận thủ công.
✅Chủ động tạo QR cá nhân - Dễ dàng nhận tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản VNPT Money khác.
���� Việc kết nối này giúp xóa bỏ hoàn toàn ranh giới giữa Mobile Money và các dịch vụ ngân hàng truyền thống, tạo thuận lợi cho các giao dịch giữa người có/không có tài khoản ngân hàng. Sau gần 1 năm thí điểm dịch vụ, Mobile Money đã thực sự đi vào đời sống người dân và "hòa mình" vào nền tài chính quốc gia.
❤️ Truy cập ứng dụng VNPT Money, trải nghiệm tính năng mới ngay hôm nay! #VNPTMoney #MobileMoney
------------------------------------
⬇️ Tải VNPT Money: https://km.vnptmoney.vn/app
����Website: https://vnptmoney.vn/
���� Cộng đồng người dùng VNPT Money: https://www.fb.com/groups/congdongnguoidungvnptmoney/
���� Email: cskh.vnptmoney@vnpt.vn
☎️ Hotline: 1800 1091 (nhánh 3)

Với việc hoàn thiện kết nối với hệ thống của Napas, từ nay khách hàng của VNPT Money có thể dễ dàng Chuyển

- Nhận tiền từ các tài khoản ngân hàng thông qua mã QR (VietQR).
Không cần ghi nhớ/nhập thông tin tài khoản nhận thủ công.

Chủ động tạo QR cá nhân - Dễ dàng nhận tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản VNPT Money khác.
Việc kết nối này giúp xóa bỏ hoàn toàn ranh giới giữa Mobile Money và các dịch vụ ngân hàng truyền thống, tạo thuận lợi cho các giao dịch giữa người có/không có tài khoản ngân hàng. Sau gần 1 năm thí điểm dịch vụ, Mobile Money đã thực sự đi vào đời sống người dân và "hòa mình" vào nền tài chính quốc gia.
Truy cập ứng dụng VNPT Money, trải nghiệm tính năng mới ngay hôm nay! #VNPTMoney #MobileMoney------------------------------------

Tải VNPT Money: https://km.vnptmoney.vn/app

Website: https://vnptmoney.vn/

 Cộng đồng người dùng VNPT Money: https://www.fb.com/groups/congdongnguoidungvnptmoney/

 Email: cskh.vnptmoney@vnpt.vn

 Hotline: 1800 1091 (nhánh 3)