Dịch vụ Quản lý tòa nhà VNPT BMIS

Ưu điểm vượt trội của dịch vụ quản lý tòa nhà VNPT BMIS: Tiết kiệm thời gian Truy cập dữ liệu tức thời Tính toán chi phí nhanh chóng Tra cứu công nợ thuận tiện In biểu mẫu tự động Kết nối cư dân với BQL nhanh chóng, theo dõi thuận lợi các yêu cầu theo trạng thái Tiết kiệm chi phí Giảm thiểu quy mô nhân sự quản lý Hạn chế sai sót số liệu sổ sách kế toán Kiểm soát công nợ

Dịch vụ Quản lý tòa nhà VNPT BMIS

Là hệ thống Quản lý toàn diện tòa nhà, chung cư.

Cung cấp tiện ích ứng dụng cho cư dân để tương tác với Ban quản lý, thanh toán, mua sắm…

Ưu điểm vượt trội của dịch vụ quản lý tòa nhà VNPT BMIS:

Tiết kiệm thời gian

Truy cập dữ liệu tức thời

Tính toán chi phí nhanh chóng

Tra cứu công nợ thuận tiện

In biểu mẫu tự động

Kết nối cư dân với BQL nhanh chóng, theo dõi thuận lợi các yêu cầu theo trạng thái

Tiết kiệm chi phí

Giảm thiểu quy mô nhân sự quản lý

Hạn chế sai sót số liệu sổ sách kế toán

Kiểm soát công nợ

Nhanh tay đăng kí và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của phần mềm quản lý chung cư của VNPT tại: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/giai-phap-cntt/he-thong-thong-tin-quan-ly-toa-nha-vnpt-bmis/ VNPT BMIS - Sản phẩm của Tập đoàn VNPT ___________________________ oneSME – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

Hotline: 1800 1260

Website: https://onesme.vn #VNPT #VNPTBMIS #Quanlychungcu