Dịch vụ Quản lý tòa nhà VNPT BMIS

Tiết kiệm thời gian

 

���� Dịch vụ Quản lý tòa nhà VNPT BMIS
���� Là hệ thống Quản lý toàn diện tòa nhà, chung cư. Cung cấp tiện ích ứng dụng cho cư dân để tương tác với Ban quản lý, thanh toán, mua sắm…
���� Ưu điểm vượt trội của dịch vụ quản lý tòa nhà VNPT BMIS:
✅ Tiết kiệm thời gian
✅ Truy cập dữ liệu tức thời
✅ Tính toán chi phí nhanh chóng
✅ Tra cứu công nợ thuận tiện
✅  In biểu mẫu tự động
✅ Kết nối cư dân với BQL nhanh chóng, theo dõi thuận lợi các yêu cầu theo trạng thái
✅ Tiết kiệm chi phí
✅ Giảm thiểu quy mô nhân sự quản lý
✅ Hạn chế sai sót số liệu sổ sách kế toán
✅ Kiểm soát công nợ
✍️✍️Nhanh tay đăng kí và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của phần mềm quản lý chung cư của VNPT tại: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/giai-phap-cntt/he-thong-thong-tin-quan-ly-toa-nha-vnpt-bmis/
VNPT BMIS - Sản phẩm của Tập đoàn VNPT
___________________________
oneSME – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME
☎️ Hotline: 1800 1260
���� Website: https://onesme.vn
#VNPT #VNPTBMIS #Quanlychungcu

Dịch vụ Quản lý tòa nhà VNPT BMIS

Là hệ thống Quản lý toàn diện tòa nhà, chung cư. Cung cấp tiện ích ứng dụng cho cư dân để tương tác với Ban quản lý, thanh toán, mua sắm…

 Ưu điểm vượt trội của dịch vụ quản lý tòa nhà VNPT BMIS:

 Tiết kiệm thời gian

 Truy cập dữ liệu tức thời

 Tính toán chi phí nhanh chóng

 Tra cứu công nợ thuận tiện

  In biểu mẫu tự động

 Kết nối cư dân với BQL nhanh chóng, theo dõi thuận lợi các yêu cầu theo trạng thái

 Tiết kiệm chi phí

 Giảm thiểu quy mô nhân sự quản lý

 Hạn chế sai sót số liệu sổ sách kế toán

 Kiểm soát công nợ

Nhanh tay đăng kí và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của phần mềm quản lý chung cư của VNPT tại: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/giai-phap-cntt/he-thong-thong-tin-quan-ly-toa-nha-vnpt-bmis/VNPT BMIS - Sản phẩm của Tập đoàn VNPT___________________________oneSME – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

 Hotline: 1800 1260���� Website: https://onesme.vn#VNPT #VNPTBMIS #Quanlychungcu