VNPT IOC_Trung tâm Điều hành thông minh

- VNPT IOC: Động lực phát triển toàn diện - Tích hợp công nghệ vượt trội - Nâng cao hiệu quả vận hành chuyên nghiệp, hiện đại