VNPT Đồng Nai ký thoả thuận hợp tác với Tỉnh đoàn Đồng Nai.

VNPT Đồng Nai ký thoả thuận hợp tác với Tỉnh đoàn Đồng Nai.

VNPT Đồng Nai ký thoả thuận hợp tác với Tỉnh đoàn Đồng Nai.

Ngày 22/5/2023, tại Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Tô Dũng Thái, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đồng chủ trì Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và Trung Ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 Trong cùng ngày, dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng Ủy, PGĐ VNPT Đồng Nai và đ/c Nguyễn Hiếu Trung, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn Đồng Nai; VNPT Đồng Nai và Tỉnh đoàn Đồng Nai đã cùng ký kết thoả thuận hợp tác viễn thông, dịch vụ số và truyền thông. Với mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội. Theo đó, hai bên sẽ cùng phối hợp để triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, truyền thông nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; gắn việc quảng bá thương hiệu VNPT Đồng Nai và các đơn vị thành viên với việc tổ chức các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đảm bảo thiết thực, hiệu quả.