PHẦN MỀM HỆ THỐNG AI CAMERA - VNPT AI CAMERA

PHẦN MỀM HỆ THỐNG AI CAMERA - VNPT AI CAMERA

PHẦN MỀM HỆ THỐNG AI CAMERA - VNPT AI CAMERA

VNPT AI Camera là giải pháp tích hợp, cung cấp hệ thống camera thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo tự động nhận dạng, phát hiện sự kiện, hành vi một cách chính xác... nhằm đáp ứng các nhu cầu về kiểm soát an ninh, giám sát giao thông, phân tích dữ liệu góp phần nâng cao năng lực giám sát, quản lý địa bàn an ninh, trật tự, hỗ trợ công tác giám sát trật tự giao thông công cộng, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Chi tiết dịch vụ: https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep/san-pham-dich-vu/gia%CC%89i-pha%CC%81p-vnpt-ai-camera/