Tên gói cước

Cước thuê bao 

(đồng/30 ngày/tuần/giờ)

Lưu lượng sử dụng tốc độ cao

Ghi chú

A - GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO BIG DATA THÁNG

BIG25

25.000đ/tháng

500 MB

Hết lưu lượng dừng truy cập

BIG50

50.000đ/tháng

1,2 GB

Hết lưu lượng dừng truy cập

BIG70

70.000đ/tháng

4,8 GB

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

BIG90

90. 000đ/tháng

7 GB

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

BIG100

không áp dụng cho thuê bao đăng ký mới

100.000đ/tháng

5 GB

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

BIG120

120.000đ/tháng

12 GB

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

BIG200

200.000đ/tháng

22 GB

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

BIG300

300.000đ/tháng

36 GB

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các gói Data X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

B – GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO 4G (lưu ý phải có SIM 4G)

SPEED79

79.000/lần

2GB/tháng, tặng thêm 30 phút nội mạng + 30 SMS nội mạng

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

SPEED199

199.000/lần

6GB/tháng, tặng thêm 30 phút nội mạng + 30 SMS nội mạng

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

SPEED299

299.000/lần

10GB/tháng, tặng thêm 30 phút nội mạng + 30 SMS nội mạng

Hết lưu lượng miễn phí cần mua thêm các góiData X15/25/35 để sử dụng dịch vụ Data

C – GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO THEO NGÀY GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

D2

10.000/24giờ  

2GB/24 giờ

Hết dung lượng ưu đãi hạ băng thông ở tốc độ GPRS/EDGE

D7

7.000/24 giờ

1,2GB/24 giờ

Áp dụng cho thuê bao trả trước
(bao gồm thuê bao ezCom). Hết lưu lượng dừng truy cập Internet

D5

5.000/24 giờ

1GB/24 giờ

Gói cước được gia hạn tự động hàng ngày

D5K

5.000/24 giờ

500MB/24 giờ

Hết lưu lượng dừng truy cập

D3K

3.000/24 giờ

250MB/24 giờ

Hết lưu lượng dừng truy cập

D - GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ CAO THEO TUẦN GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

DT20

20.000đ /7 ngày

1GB /7 ngày

Chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước đủ điều kiện. Vượt gói tính phí.

E - GÓI CƯỚC KHÔNG GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

(Áp dụng Thuê bao đăng ký mới)

MAXS

50.000đ/tháng

4GB tốc độ cao

tốc độ cao, hạ băng thông ở mức 1Mbps/512Kbps

MAX/MAX70

70.000đ/tháng

3,8GB tốc độ cao

Vượt gói không tính phí.

MAX100

100.000đ/tháng

5,8GB tốc độ cao

Vượt gói không tính phí.

MAX200

200.000đ/tháng

15GB tốc độ cao

Vượt gói không tính phí (phải lưu ý là chỉ áp dụng với thuê bao Học sinh, sinh viên).

MAX300 (vẫn nhân đôi dung lượng đến hết 30/6/2018)

300.000đ/tháng

30GB tốc độ cao, hạ băng thông ở mức 1Mbps/512Kbps

Vượt gói không tính phí.

F - GÓI CƯỚC GIỚI HẠN LƯU LƯỢNG MIỄN PHÍ

M10

10.000/30 ngày

200MB/30 ngày

Vượt gói tính phí.

M25

25.000/30 ngày

600MB/30 ngày

Vượt gói tính phí.

M50

50.000/30 ngày

1.2GB/30 ngày

Vượt gói tính phí.

M70

70.000/30 ngày

1.5GB/30 ngày và 70.000đ vào tài khoản DK2

Chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước đủ điều kiện. Vượt gói tính phí.

J – MUA THÊM LƯU LƯỢNG (ĐĂNG KÝ CÙNG GÓI BIG/SPEED)

X15

15.000/lần

500 MB

Thời hạn của gói X15 phụ thuộc vào gói BIG70/100/200/300 đã đăng ký trước đó.

X25

25.000/lần

1 GB

Thời hạn của gói X25 phụ thuộc vào gói BIG70/100/200/300 đã đăng ký trước đó.

X35

35.000/lần

2 GB

Thời hạn của gói X35 phụ thuộc vào gói BIG70/100/200/300 đã đăng ký trước đó.

K – MUA THÊM LƯU LƯỢNG TỐC ĐỘ CAO (CHỈ ĐĂNG KÝ CÙNG GÓI MAX/MAXS)

X19

19.000VNĐ/lần

350MB

- Không có cước vượt gói

X29

29.000VNĐ/lần

550MB

- Cần đăng ký lại khi sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao (lưu ý là chỉ áp dụng cho thuê bao sử dụng các gói MAX)

X39

39.000VNĐ/lần

850MB

 

X49

49.000VNĐ/lần

1,2GB