VNPT VinaPhone Đồng Nai kéo dài thời gian mở cửa phục vụ cập nhật chuẩn hóa TTTB

VNPT VinaPhone Đồng Nai kéo dài thời gian mở cửa

���� VNPT VinaPhone Đồng Nai kéo dài thời gian mở cửa hoạt động của các Điểm giao dịch để phục vụ khách hàng chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.
���� Khách hàng nhận được tin nhắn/cuộc gọi từ VinaPhone thông báo về việc cần chuẩn hóa TTTB chủ động cập nhật qua App MyVNPT hoặc mang theo CCCD chính chủ tới Điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ cập nhật.
Hotline: 18001091 hoặc hotline giao dịch VNPT gần nhất.